Opis skrócony branży architektonicznej

Projekt przebudowy Rynku i deptaków Wojska Polskiego ma stanowić spójną koncepcję przestrzenno-materiałową, będącą nie tylko rewaloryzacją przestrzeni objętych opracowaniem, ale również narracją budującą tożsamość Rawicza wśród mieszkańców i opowiadającą historię miasta turystom. Celem projektu na Rynku jest uporządkowanie przestrzeni, podkreślenie bryły Ratusza, a w szczególności jego osi symetrii, reorganizacji ruchu, uzupełnienie zieleni oraz posadzka nasycona infrastrukturą umożliwiająca organizację różnorakich imprez masowych. Dodatkowo geometria posadzki ma umożliwić łatwe wyznaczenie donicami z zielenią miejsc postojowych. Celem projektu w deptakach jest uporządkowanie przestrzeni oraz dodanie zieleni.

 

 

W sensie ideowym cała posadzka przestrzeni objętej opracowaniem jest Osnową krosna, na której utkana została ozdobna Tkanina posadzki Rynku. Zatem Osnowa stanowi posadzkę deptaków Wojska Polskiego i 17 Stycznia oraz peryferii Rynku, a Tkanina wypełnia centralną część Rynku. Posadzka ma być powierzchnią bezproblemowo dostępną dla osób niepełnosprawnych oraz innych osób korzystających z urządzeń i przedmiotów na kołach (wózki dziecięce, walizki podróżne itp.). Osnowa to równoległe do siebie pasy z kostki granitowej szarej łupanej płomieniowanej jednostronnie (nawierzchniowo) szerokości ok. 8 cm z wypełnieniem z podłużnych płyt betonowych jasnoszarych, zabezpieczonych w miarę współczesnych możliwości technicznych przeciwko śladom pozostawianym przez liście i wycieki samochodowe. Osnowa nie naruszy istniejących schodów, pochylni i innych elementów prowadzących do budynków tworzących pierzeje oraz studni doświetlających pomieszczenia podziemne – projekt nie zmieni tych schodów, pochylni, studni i innych elementów ani w sensie geometrii, ani w sensie materiałów wykończeniowych. Tkanina to przede wszystkim naprzemiennie położone i dzięki temu sprawiające wrażenie utkanej tkaniny pasy kostki granitowej szarej łupanej płomieniowanej jednostronnie (nawierzchniowo) szerokości ok. 187 cm z wypełnieniem z kwadratowych płyt granitowych ciemnoszarych o wymiarze 80x80 cm, dopasowanych do szarości kostki granitowej. Obrzeża Tkaniny, a także cześć centralna, otaczająca bezpośrednio Ratusz, oraz podstawy figury niedźwiedzia i fontanny to wielkoformatowe płyty granitowe szare cięte i płomieniowane nawierzchniowo. W granitowe, ułożone w regularnym rytmie płyty o wymiarze 80x80 cm będą wbudowane różne elementy infrastrukturalnego wyposażenia Rynku, opisane poniżej.

Idea Osnowy i Tkaniny nawiązuje do tkackich tradycji rzemieślniczych Rawicza.

W centralnej przestrzeni Rynku istniejące drzewa (lipy) będą pozostawione za wyjątkiem drzew w północno-zachodnim i południowo-zachodnim narożnikach Ratusza (robinii), które zastąpione zostaną nowymi lipami wysokości ok. 6 m. Posadzka Rynku bezpośrednio przy wszystkich drzewach wyposażona zostanie w specjalne kraty. Na krawędziach Tkaniny w przestrzeni Rynku zasadzonych będzie po 6 drzew (prawdopodobnie grusz drobnoowocowych) wysokości 5 m na stronach zachodniej i wschodniej. W przestrzeniach deptaków, w ich osiach, zasadzone zostaną nowe drzewa (prawdopodobnie grusze drobnoowocowe) wysokości ok. 5 m: 15 sztuk w przestrzeni Wojska Polskiego oraz 10 sztuk w przestrzeni 17 Stycznia. Na początku deptaka Wojska Polskiego postawiony zostanie stojący na postumencie wysokości ok. 2.5 m pomnik Michała Flandrina (projektanta Rawicza), na początku deptaka 17 Stycznia również stojący na postumencie wysokości ok. 2.5 m pomnik hrabiego Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego (założyciela miasta). Figury te powinny być nieco większe od naturalnej wielkości człowieka, ich projekt powinien być wyłoniony w konkursie. Obydwie figury powinny być przedstawione realistycznie w identycznym stylu. Michał Flandrin powinien spoglądać w stronę zachodnią – powinien witać wchodzących na deptak. Hrabia Przyjma-Przyjemski powinien spoglądać w stronę wschodnią, w kierunku, gdzie niegdyś stał jego pałac – powinien witać wchodzących na deptak. Postumenty obydwu figur powinny być wyposażone w stopnie umożliwiające siadanie.

W północnej części Rynku, bezpośrednio na Tkaninie na wieloformatowych płytach granitowych, ustawiona zostanie figura niedźwiedzia będąca wierną interpretacją godła Rawicza. Niedźwiedź zwrócony będzie w stronę nieistniejącego pałacu hrabiego Przyjmy-Przyjemskiego. Figura powinna być rezultatem konkursu lub zlecona rzeźbiarzowi dobrze czującemu się w przestawieniach realistycznych. Niedźwiedź podświetlony będzie białym światłem.

Również w północnej części Rynku, bezpośrednio na Tkaninie na wieloformatowych płytach granitowych, zlokalizowana zostanie fontanna w formie prostokąta z równomiernie rozmieszczonymi w dwóch rzędach dyszami umieszczonymi w posadzce. Strumienie wody fontanny będą sterowane i aranżowane w różne układy przestrzenno-czasowe. Fontanna podświetlona będzie białym światłem.

Przestrzeń Rynku oświetlona będzie 22 lampami wysokości 6-7 m ustawionymi w regularnych odstępach na krawędzi Tkaniny. Lampy nie tylko będą oświetlać przestrzeń Rynku, ale również będą trzymać okolicznościowe flagi o wymiarze 60x190 cm oraz donice z kwiatami. Wyposażone w gniazdka lampy będą również trzymać okolicznościowe ozdoby świąteczne. Lampy te będą świecić na żółto. Dodatkowo przestrzeń Rynku będzie oświetlona 104 punktowymi, niedużymi oprawami ze stali nierdzewnej wbudowanymi w posadzkę Tkaniny, w granitowe płyty o wymiarze 80x80 cm. Oprawy te będą świecić na biało.

Elewacja Ratusza będzie oświetlona 18 punktowymi oprawami ze stali nierdzewnej wbudowanymi w posadzkę Tkaniny, w granitowe płyty bezpośrednio przy Ratuszu. Oprawy te będą świecić na biało, będą oświetlać całe elewacje Ratusza.

W pobliżu 4 narożników Tkaniny umieszczone zostaną chowane w posadzce szafy zasilające sceny imprez masowych. Zasilanie do szaf poprowadzone będzie z istniejącego złącza kablowego w zachodniej elewacji Ratusza. W pobliżu 4 narożników Tkaniny umieszczone również zostaną 4 multimedialne tablice informujące o aktywnościach miasta. Po zachodniej stronie Rynku umieszczonych zostanie 6 masztów umożliwiających wieszanie okolicznościowych flag o wymiarze 60x190 cm – 3 sztuki przy północno-zachodnim narożniku Ratusza i 3 sztuki przy południowo-zachodnim narożniku Ratusza. W posadzce Tkaniny umieszczonych zostanie 16 gniazd elektrycznych ze stali nierdzewnej, po 4 gniazda z każdej strony Rynku, umożliwiających podpięcie szeregowe do 7 stoisk targowych do każdego gniazda. Przyjmuje się, że stoiska targowe będą miały wymiar 300x200 cm. W posadzce Tkaniny umieszczone zostaną 4 punkty zasilające z wodą ze stali nierdzewnej, po 1 punkcie z każdej strony Rynku, umożliwiające mycie oraz zwilżanie powietrza w ciepłych miesiącach letnich. W posadzce Tkaniny, w północnej jej części, umieszczonych zostanie 36 gniazd ze stali nierdzewnej umożliwiających czasowy montaż stojaków ekspozycyjnych. W posadzce Tkaniny, w geometrycznym środku fontanny, umieszczone zostanie gniazdo ze stali nierdzewnej umożliwiające montaż choinki bożonarodzeniowej. Rozstaw grafiki posadzki Tkaniny – ok. 267 cm – umożliwia wyznaczenie donicami z niską zielenią miejsc postojowych. Projekt zakłada wyznaczenie ok. 160 miejsc na Rynku. Donice z zielenią osiągną wysokość ok. 150 cm, zasłaniając w ten sposób parkujące samochody. Przy północno-zachodnim narożniku Ratusza umieszczone będą 2 tablice informacyjne – jedna o historii Rawicza, druga o historii Ratusza – oraz makieta Starego Miasta. Przy głównym wejściu do Ratusza od północy umieszczone będą 2 tablice informujące o działalności Muzeum Ziemi Rawickiej w Ratuszu: jedna z informacjami stałymi, druga z informacjami o wystawie czasowej. Przy głównym wejściu do Ratusza od południa umieszczona zostanie tablica informująca o ofercie lokalu gastronomicznego działającego w Ratuszu.

Przestrzenie deptaków oświetlone będą 27-31 lampami wysokości 5 m ustawionymi w regularnych odstępach w osiach tych przestrzeni. Lampy nie tylko będą oświetlać przestrzeń deptaków, ale również będą trzymać donice z kwiatami. Wyposażone w gniazdka lampy będą również trzymać okolicznościowe ozdoby świąteczne. Lampy te będą świecić na żółto. Deptak Wojska Polskiego oświetlony będzie 16-18 lampami (dokładna liczba zależna jest od istnienia pomnika Michała Flandrina – z pomnikiem lamp będzie 16). Deptak 17 Stycznia oświetlony będzie 11-13 lampami (dokładna liczba zależna jest od istnienia pomnika hrabiego Przyjemskiego – z pomnikiem lamp będzie 11). W przestrzeniach deptaków umieszczonych zostanie 6 multimedialnych tablic informujących o aktywnościach miasta (po 3 w obydwu deptakach). W przestrzeniach deptaków umieszczone zostaną też 2 punkty zasilające z wodą ze stali nierdzewnej (po 1 punkcie w obydwu deptakach).

W przestrzeniach objętych opracowaniem znajdą się różne meble miejskie: lampa rynkowa, lampa deptaków, maszt, ławka z oparciem jednostronna, ławka z oparciem dwustronna, ławka bez oparcia, kosz na śmieci, słupek drogowy, stojak rowerowy, parkingowa donica z zielenią, informacyjna tablica multimedialna stała, informacyjna tablica stała, tablica wystawiennicza czasowa, podstawa pod model Starego Miasta, krata pod drzewa duża, krata pod drzewa mała, wycieraczki w dwóch rozmiarach przed Ratuszem.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!