Opis pełny branży architektonicznej

Projekt przebudowy Rynku i deptaków Wojska Polskiego ma stanowić spójną koncepcję przestrzenno-materiałową, będącą nie tylko rewaloryzacją przestrzeni objętych opracowaniem, ale również narracją budującą tożsamość Rawicza wśród mieszkańców i opowiadającą historię miasta turystom.

 

 

 

 

 1. Celem projektu na Rynku jest uporządkowanie przestrzeni, podkreślenie bryły Ratusza, a w szczególności jego osi symetrii, reorganizacji ruchu, uzupełnienie zieleni oraz posadzka nasycona infrastrukturą umożliwiająca organizację różnorakich imprez masowych. Dodatkowo geometria posadzki ma umożliwić łatwe wyznaczenie donicami z zielenią miejsc postojowych.
 2. Celem projektu w deptakach jest uporządkowanie przestrzeni oraz dodanie zieleni.
 3. Dostęp do Rynku będą miały samochody dostawcze w wyznaczonych godzinach, samochody uprzywilejowane, samochody VIP, samochód państwa młodych biorących ślub w Ratuszu i przejeżdżające przez Rynek autobusy turystyczne.
 4. Dostęp do deptaków będą miały samochody dostawcze w wyznaczonych godzinach, samochody uprzywilejowane oraz samochody VIP w określonych okolicznościach.
 5. W sensie ideowym cała posadzka przestrzeni objętej opracowaniem jest Osnową krosna, na której utkana została ozdobna Tkanina posadzki Rynku. Zatem Osnowa stanowi posadzkę deptaków Wojska Polskiego i 17 Stycznia oraz peryferii Rynku, a Tkanina wypełnia centralną część Rynku.
 6. Posadzka ma być powierzchnią bezproblemowo dostępną dla osób niepełnosprawnych oraz innych osób korzystających z urządzeń i przedmiotów na kołach (wózki dziecięce, walizki podróżne itp.).
 7. Osnowa to równoległe do siebie pasy z kostki granitowej szarej łupanej płomieniowanej jednostronnie (nawierzchniowo) 7/9 cm szerokości ok. 8 cm z wypełnieniem z podłużnych płyt betonowych jasnoszarych szerokości ok. 62 cm i ok. 187 cm, zabezpieczonych w miarę współczesnych możliwości technicznych przeciwko śladom pozostawianym przez liście i wycieki samochodowe. Spoiny między elementami posadzki cementowe naturalne, zabezpieczone przeciwwegetacyjnie. Osnowa nie naruszy istniejących schodów, pochylni i innych elementów prowadzących do budynków tworzących pierzeje oraz studni doświetlających pomieszczenia podziemne – projekt nie zmieni tych schodów, pochylni, studni i innych elementów ani w sensie geometrii, ani w sensie materiałów wykończeniowych.
 8. Tkanina to przede wszystkim naprzemiennie położone i dzięki temu sprawiające wrażenie utkanej tkaniny pasy kostki granitowej szarej łupanej płomieniowanej jednostronnie (nawierzchniowo) 7/9 cm szerokości ok. 187 cm z wypełnieniem z kwadratowych płyt granitowych o wymiarze 80x80 cm, dopasowanych do szarości kostki granitowej, zabezpieczonych w miarę współczesnych możliwości technicznych przeciwko śladom pozostawianym przez liście i wycieki samochodowe. Obrzeża Tkaniny, a także cześć centralna, otaczająca bezpośrednio Ratusz, oraz podstawy figury niedźwiedzia i fontanny to wielkoformatowe płyty granitowe szare cięte i płomieniowane nawierzchniowo. Spoiny między elementami posadzki cementowe naturalne, zabezpieczone przeciwwegetacyjnie.
 9. Idea Osnowy i Tkaniny nawiązuje do tkackich tradycji rzemieślniczych Rawicza.
 10. W granitowe, ułożone w regularnym rytmie płyty o wymiarze 80x80 cm będą wbudowane różne elementy infrastrukturalnego wyposażenia Rynku, opisane poniżej.
 11. W polach wieloformatowych płyt granitowych umieszczone zostaną istniejące obecnie w posadzce Rynku płyty granitowe.
 12. Posadzka Rynku (całej Osnowy w peryferiach oraz całej Tkaniny oprócz posadzki nad pomieszczeniem technicznym fontanny) będzie mieć nośność KR3.
 13. Posadzki deptaków Wojska Polskiego i 17 Stycznia (Osnowy) będą mieć nośność KR2.
 14. Osnowa i Tkanina będą wyniesione powyżej istniejących ulic. Styk nowych i starych części zostanie wykonany z krawężników granitowych, zmiękczających różnice poziomów.
 15. Poziom styku posadzek Osnowy i Tkaniny z istniejącymi budynkami nie zmieni się.
 16. Styk posadzek przy budynkach będzie ukształtowany w sposób zabezpieczający ściany przed nadmiernymi odbiciami kropel deszczu (minimalny przeciwspadek od ściany).
 17. Ściany fundamentowe Ratusza będą zabezpieczone przeciwwodnie i zwentylowane, posadzka bezpośrednio przy Ratuszu umożliwi odparowanie wody deszczowej (np. poprzez pas żwiru granitowego dopasowanego kolorystycznie do płyt i kostki granitowej).
 18. Przy wejściach do Ratusza znajdą się wycieraczki stalowe: większa przy wejściu głównym od zachodu, mniejsza przy wejściu zapleczowym od wschodu.
 19. Odprowadzenie wody deszczowej z przestrzeni deptaków nastąpi poprzez odwodnienie liniowe szczelinowe usytuowane w pobliżu osi deptaków.
 20. Odprowadzenie wody deszczowej z przestrzeni Rynku nastąpi do wpustów punktowych po obwodzie Tkaniny.
 21. W centralnej przestrzeni Rynku istniejące drzewa (lipy) będą pozostawione za wyjątkiem drzew w północno-zachodnim i południowo-zachodnim narożnikach Ratusza (robinii), które zastąpione zostaną nowymi lipami wysokości ok. 6 m. Posadzka Rynku bezpośrednio przy wszystkich drzewach wyposażona zostanie w specjalne kraty.
 22. Na krawędziach Tkaniny w przestrzeni Rynku zasadzonych będzie po 6 drzew (prawdopodobnie grusz drobnoowocowych) wysokości 5 m na stronach zachodniej i wschodniej. Posadzki deptaków bezpośrednio przy wszystkich drzewach wyposażone zostaną w specjalne kraty.
 23. W przestrzeniach deptaków, w ich osiach, zasadzone zostaną nowe drzewa (prawdopodobnie grusze drobnoowocowe) wysokości ok. 5 m: 15 sztuk w przestrzeni Wojska Polskiego oraz 10 sztuk w przestrzeni 17 Stycznia.
 24. Na początku deptaka Wojska Polskiego postawiony zostanie stojący na postumencie wysokości ok. 2.5 m pomnik Michała Flandrina. Figura Flandrina powinna być nieco większa od naturalnej wielkości człowieka, jej projekt powinien być wyłoniony w konkursie na opracowanie pomników Michała Flandrina i hrabiego Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego. Obydwie figury powinny być przedstawione realistycznie w identycznym stylu. Michał Flandrin powinien spoglądać w stronę zachodnią – powinien witać wchodzących na deptak. Postument powinien być wyposażony w stopnie umożliwiające siadanie.
 25. Na początku deptaka 17 Stycznia postawiony zostanie stojący na postumencie wysokości ok. 2.5 m pomnik hrabiego Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego. Figura Przyjmy-Przyjemskiego powinna być nieco większa od naturalnej wielkości człowieka, jej projekt powinien być wyłoniony w konkursie na opracowanie pomników Michała Flandrina i hrabiego Przyjmy-Przyjemskiego. Obydwie figury powinny być przedstawione realistycznie w identycznym stylu. Hrabia Przyjma-Przyjemski powinien spoglądać w stronę wschodnią, w kierunku, gdzie niegdyś stał jego pałac – powinien witać wchodzących na deptak. Postument powinien być wyposażony w stopnie umożliwiające siadanie.
 26. W północnej części Rynku, bezpośrednio na Tkaninie na wieloformatowych płytach granitowych, ustawiona zostanie figura niedźwiedzia będąca wierną interpretacją godła Rawicza. Niedźwiedź zwrócony będzie w stronę nieistniejącego pałacu hrabiego Przyjmy-Przyjemskiego. Figura powinna być rezultatem konkursu lub zlecona rzeźbiarzowi dobrze czującemu się w przestawieniach realistycznych.
 27. Również w północnej części Rynku, bezpośrednio na Tkaninie na wieloformatowych płytach granitowych, zlokalizowana zostanie fontanna w formie prostokąta z równomiernie rozmieszczonymi w dwóch rzędach dyszami umieszczonymi w posadzce. Strumienie wody fontanny będą sterowane i aranżowane w różne układy przestrzenno-czasowe.
 28. Komora techniczna fontanny będzie podziemna, umieszczona od strony Ratusza, z włazami rewizyjnymi umieszczonymi w płytach granitowych o wymiarach 80x80 cm.
 29. W związku z tym istniejąca publiczna toaleta zostanie umieszczona w innym miejscu.
 30. Przestrzeń Rynku oświetlona będzie 22 lampami wysokości 6-7 m ustawionymi w regularnych odstępach na krawędzi Tkaniny. Lampy nie tylko będą oświetlać przestrzeń Rynku, ale również będą trzymać okolicznościowe flagi o wymiarze 60x190 cm oraz donice z kwiatami. Wyposażone w gniazdka lampy będą również trzymać okolicznościowe ozdoby świąteczne. Lampy te będą świecić na żółto.
 31. Dodatkowo przestrzeń Rynku będzie oświetlona 104 punktowymi, niedużymi oprawami ze stali nierdzewnej wbudowanymi w posadzkę Tkaniny, w granitowe płyty o wymiarze 80x80 cm. Oprawy te będą świecić na biało.
 32. Niedźwiedź będzie oświetlony 6 punktowymi oprawami ze stali nierdzewnej wbudowanymi w posadzkę Tkaniny, w granitowe płyty o wymiarze 80x80 cm. Oprawy te będą świecić na biało.
 33. Fontanna będzie oświetlona 14 punktowymi oprawami ze stali nierdzewnej wbudowanymi w posadzkę Tkaniny, w granitowe płyty o wymiarze 80x80 cm. Oprawy te będą świecić na biało.
 34. Elewacja Ratusza będzie oświetlona 18 punktowymi oprawami ze stali nierdzewnej wbudowanymi w posadzkę Tkaniny, w granitowe płyty bezpośrednio przy Ratuszu. Oprawy te będą świecić na biało, będą oświetlać całe elewacje Ratusza.
 35. W pobliżu 4 narożników Tkaniny umieszczone zostaną chowane w posadzce szafy zasilające sceny imprez masowych. Zasilanie do szaf poprowadzone będzie z istniejącego złącza kablowego w zachodniej elewacji Ratusza.
 36. W północno-zachodnim narożniku Tkaniny oraz w jej części wschodniej umieszczone zostaną haki montażowe do kotew usztywniających sceny.
 37. W pobliżu 4 narożników Tkaniny umieszczone zostaną 4 multimedialne tablice informujące o aktywnościach miasta.
 38. Po zachodniej stronie Rynku umieszczonych zostanie 6 masztów umożliwiających wieszanie okolicznościowych flag o wymiarze 60x190 cm – 3 sztuki przy północno-zachodnim narożniku Ratusza i 3 sztuki przy południowo-zachodnim narożniku Ratusza.
 39. Przy południowo-zachodnim narożniku Ratusza wyznaczona zostanie strefa ogródka letniego gastronomii, wyposażona w gniazdo elektryczne zasilające ze stali nierdzewnej umieszczone w posadzce.
 40. W posadzce Tkaniny umieszczonych zostanie 16 gniazd elektrycznych ze stali nierdzewnej, po 4 gniazda z każdej strony Rynku, umożliwiających podpięcie szeregowe do 7 stoisk targowych do każdego gniazda. Przyjmuje się, że stoiska targowe będą miały wymiar 300x200 cm.
 41. W posadzce Tkaniny umieszczone zostaną 4 punkty zasilające z wodą ze stali nierdzewnej, po 1 punkcie z każdej strony Rynku, umożliwiające mycie oraz zwilżanie powietrza w ciepłych miesiącach letnich.
 42. W posadzce Tkaniny, w północnej jej części, umieszczonych zostanie 36 gniazd ze stali nierdzewnej umożliwiających czasowy montaż stojaków ekspozycyjnych.
 43. W posadzce Tkaniny, w geometrycznym środku fontanny, umieszczone zostanie gniazdo ze stali nierdzewnej umożliwiające montaż choinki bożonarodzeniowej. W pobliżu umieszczone zostanie gniazdko elektryczne.
 44. Rozstaw grafiki posadzki Tkaniny – ok. 267 cm – umożliwia wyznaczenie donicami z niską zielenią miejsc postojowych. Projekt zakłada wyznaczenie ok. 160 miejsc na Rynku. Donice z zielenią osiągną wysokość ok. 150 cm, zasłaniając w ten sposób parkujące samochody.
 45. Przy północno-zachodnim narożniku Ratusza umieszczone będą 2 tablice informacyjne – jedna o historii Rawicza, druga o historii Ratusza – oraz makieta Starego Miasta.
 46. Przy głównym wejściu do Ratusza od północy umieszczone będą 2 tablice informujące o działalności Muzeum Ziemi Rawickiej w Ratuszu: jedna z informacjami stałymi, druga z informacjami o wystawie czasowej.
 47. Przy głównym wejściu do Ratusza od południa umieszczona zostanie tablica informująca o ofercie lokalu gastronomicznego działającego w Ratuszu.
 48. Przestrzenie deptaków oświetlone będą 27-31 lampami wysokości 5 m ustawionymi w regularnych odstępach w osiach tych przestrzeni. Lampy nie tylko będą oświetlać przestrzeń deptaków, ale również będą trzymać donice z kwiatami. Wyposażone w gniazdka lampy będą również trzymać okolicznościowe ozdoby świąteczne. Lampy te będą świecić na żółto. Deptak Wojska Polskiego oświetlony będzie 16-18 lampami (dokładna liczba zależna jest od istnienia pomnika Michała Flandrina – z pomnikiem lamp będzie 16). Deptak 17 Stycznia oświetlony będzie 11-13 lampami (dokładna liczba zależna jest od istnienia pomnika hrabiego Przyjemskiego – z pomnikiem lamp będzie 11).
 49. W przestrzeniach deptaków umieszczonych zostanie 6 multimedialnych tablic informujących o aktywnościach miasta (po 3 w obydwu deptakach).
 50. W przestrzeniach deptaków umieszczone zostaną 2 punkty zasilające z wodą ze stali nierdzewnej (po 1 punkcie w obydwu deptakach).
 51. W przestrzeniach objętych opracowaniem znajdą się różne meble miejskie: lampa rynkowa, lampa deptaków, maszt, ławka z oparciem jednostronna, ławka z oparciem dwustronna, ławka bez oparcia, kosz na śmieci, słupek drogowy, stojak rowerowy, parkingowa donica z zielenią, informacyjna tablica multimedialna stała, informacyjna tablica stała, tablica wystawiennicza czasowa, podstawa pod model Starego Miasta, krata pod drzewa duża, krata pod drzewa mała, wycieraczki w dwóch rozmiarach przed Ratuszem.
 52. Na zachodnich i wschodnich obrzeżach Tkaniny w przestrzeni Rynku dwustronne ławki, wraz z koszami i stojakami na rowery, zostaną ustawione w regularnym rytmie. Obrzeża północne i południowe nie będą wyposażone w żadne meble miejskie.
 53. Pomiędzy fontanną a północną pierzeją Rynku ustawione zostaną jednostronne ławki z oparciami, umożliwiające obserwację zabaw w fontannie.
 54. Przy Ratuszu od strony wschodniej, między drzewami, usytuowane zostaną 4 stanowiska z różnego rodzajami ławek umożliwiające swobodne siedzenie w większych grupach.
 55. W przestrzeniach deptaków meble miejskie (różne ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) umieszczone zostaną w kilku konfiguracjach umożliwiających różne relacje społeczne.
 56. W przestrzeni Rynku, w pobliżu wyznaczonych miejsc postojowych, oraz na wjazdach na Rynek znajdą się również znaki drogowe (zgodne z PB i PW drogowym).
 57. W przestrzeni Rynku, w pobliżu wyznaczonych miejsc postojowych, znajdzie się parkomat.
 58. W przestrzeniach deptaków, na skrzyżowaniach innymi ulicami, znajdą się znaki drogowe (zgodne z PB i PW drogowym).

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!