Opis skrócony branży architektonicznej

Projekt przebudowy Rynku i deptaków Wojska Polskiego ma stanowić spójną koncepcję przestrzenno-materiałową, będącą nie tylko rewaloryzacją przestrzeni objętych opracowaniem, ale również narracją budującą tożsamość Rawicza wśród mieszkańców i opowiadającą historię miasta turystom. Celem projektu na Rynku jest uporządkowanie przestrzeni, podkreślenie bryły Ratusza, a w szczególności jego osi symetrii, reorganizacji ruchu, uzupełnienie zieleni oraz posadzka nasycona infrastrukturą umożliwiająca organizację różnorakich imprez masowych. Dodatkowo geometria posadzki ma umożliwić łatwe wyznaczenie donicami z zielenią miejsc postojowych. Celem projektu w deptakach jest uporządkowanie przestrzeni oraz dodanie zieleni.

Wizualizacje

Koncepcja parkingu

Opis pełny branży architektonicznej

Projekt przebudowy Rynku i deptaków Wojska Polskiego ma stanowić spójną koncepcję przestrzenno-materiałową, będącą nie tylko rewaloryzacją przestrzeni objętych opracowaniem, ale również narracją budującą tożsamość Rawicza wśród mieszkańców i opowiadającą historię miasta turystom.

Elementy małej architektury

Przedstawiamy elementy małej architektury. Jest to efekt zakończenia prac projektowych i uzgodnień między innymi z konserwatorem zabytków.

rrarawiczryneklampazblizenie

Schematy, przekroje, rzuty

Opis branży elektrycznej

Opis techniczny do koncepcji rozprowadzenia energii elektrycznej dla celów zasilania odbiorów na rynku oraz oświetlenia wraz z obwodami niskoprądowymi.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!